مركز تحقيقات سرطان
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
br ENGLISH
گزارش عملكرد مركز تحقيقات سرطان گوارش در ثبت طرح هاي پژوهشي سال 94 – 95 گزارش عملكرد مركز تحقيقات سرطان گوارش در ثبت طرح هاي پژوهشي سال 94 – 95
تمامي طرح هاي پژوهشي ثبت شده در مركز تحقيقات سرطان گوارش در سال هاي 94 و 95 جمع آوري گشته و به تفكيك شاخه هاي آن در نمودار زير ثبت شد.
1396/01/16
انتخاب پوستر واحد ثبت سرطان به عنوان پوستر برتر در كنگره بين المللي پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان ها انتخاب پوستر واحد ثبت سرطان به عنوان پوستر برتر در كنگره بين المللي پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان ها
برگزيده شدن پوستر واحد ثبت سرطان به عنوان پوستر اولين كنگره شبكه ملي تحقيقات سرطان
1395/12/23
بارگزاري برنامه درسي براي پرستاران با هدف ارائه خدمات پرستاري انكولوژي بارگزاري برنامه درسي براي پرستاران با هدف ارائه خدمات پرستاري انكولوژي
بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي براي پرستاران با هدف ارائه خدمات پرستاري انكولوژي
1395/12/05
برگزاري جلسات هفتگي تومور بورد در مركز تحقيقات سرطان برگزاري جلسات هفتگي تومور بورد در مركز تحقيقات سرطان
دعوت از تمامي متخصصين فعال در درمان سرطان در شاخه هاي مختلف جهت شركت در جلسات
1395/12/05
بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي
بارگزاري برنامه درسي دوره 8 هفته اي خدمات Supportive Care به بيماران سرطاني براي پزشكان عمومي
1395/11/27
مركز تحقيقات سرطان
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal